Smarte Rettigheder

Undervisningsforløb om børns rettigheder

alleboernharretI efteråret 2014 besøger vi Aabenraa, Ringkøbing, Skjern, Esbjerg og Ribe med vores nye forløb for 6.-7.klasser.  Forløbet indeholder arbejde med danskfagligt inspirationsmateriale, besøg af gæstelærer, og en læring-i-bevægelse-aktivitet med brug af smartphones.

Elevernes viden om børns rettigheder i en global og lokal kontekst bliver løftet. Udgangspunktet for forløbet er FN’s Konvention om Barnets Rettigheder samt virkelige cases. Eleverne tilskyndes til at reflektere over børns rettigheder i Danmark og andre lande via film, internettet, dialog i klassen, gæstelærere og andre aktiviteter.

Læs mere her.