Vi skifter navn – og hjemmeside!

Rygtet taler sandt: Vi skal have nyt navn, og valget er faldet på MUNDU – center for global dannelse. Det officielle skift sker den 1. oktober. Fra den dato skal du ind på www.mundu.dk for at få sidste nyt fra os. Hvis du er på Facebook, så sørg også for at komme med over på vores nye side: www.facebook.dk/munducenterforglobaldannelse. Vi glæder os til at lave mere af det samme gode, globale indhold – bare i en ny og mere tidssvarende indpakning. Vores mission er stadig at gøre det nemmere og sjovere at inddrage den globale dimension i undervisningen og være med til at skabe global dannelse!

 

Smarte Rettigheder

Undervisningsforløb om børns rettigheder – STADIG FÅ LEDIGE PLADSER!

I efteråret 2014 besøger vi Aabenraa, Ringkøbing, Skjern, Esbjerg og Ribe med vores nye forløb for 6.-7.klasser.  Forløbet indeholder arbejde med danskfagligt inspirationsmateriale, besøg af gæstelærer, og en læring-i-bevægelse-aktivitet med brug af smartphones.

Elevernes viden om børns rettigheder i en global og lokal kontekst bliver løftet. Udgangspunktet for forløbet er FN’s Konvention om Barnets Rettigheder samt virkelige cases. Eleverne tilskyndes til at reflektere over børns rettigheder i Danmark og andre lande via film, internettet, dialog i klassen, gæstelærere og andre aktiviteter.

Læs mere her.